Ông Thang Văn Phúc: Duy trì nhiều sở, ngành sẽ làm trì trệ xã hội

0
62

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here